حرفهای کمی بزرگونه!!!


مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم ، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست

فقیر آن نیست که کم دارد ، بلکه آن است که بیشتر می طلبد

بزرگترین اشتباه آن است که انسان از اشتباه کردن بترسد

برای آدم های فعال 7 روز هفته دارای 7 امروز است و برای آدم های تنبل 7 روز هفته دارای 7 فردا

ماموریت ما در زندگی بی مشکل زندگی کردن نیست ، با انگیزه زندگی کردن است


  با تشکر از وبلاگ خوب ما سه تا                                                        http://ma3ta.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

/ 0 نظر / 53 بازدید