تبدیل درجه حرارت فرهای برقی و گازی

  

 

فرهای گازی کمی حرارت انها فرق می کند و به دقت فرهای برقی نیستند.در یکی از سایتها این جدول را دیدم .برای شما  هم مینویسم شاید برایتان قابل استفاده باشد

 

 سانــــــــتـــــــــیگراد                                        فارنهایت

  • 120-135                                            250-275
  • 150-160                                             300-320
  • 175                                                       350
  • 190                                                       375
  • 205-230                                             400-450
  • 245-260                                             475-500                                                                                                                                                                                                      
/ 0 نظر / 239 بازدید